Vandkvalitet

Der er store krav til den vandkvalitet vandværket leverer - større end til vand købt på flasker. Der skal tages regelmæssige prøver af vandet. Prøvehyppigheden bestemmes af den mængde vand vandværket udpumper. Vandforsyningen udtager en del flere prøver end påkrævet. Drikkevandets hårdhedsgrad i Halsnæs Vandforsynings område (3390 Hundested) er 18 hårdhedsgrader (gennemsnitligt) Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium også benævnt som kalk.

Drik Vand Logo

Kommunen er pligtigt til at føre kontrol med vandkvaliteten.

Der skal tages regelmæssige prøver af vandet. Hyppigheden bestemmes af den mængde vand vandværket udpumper.

Vandværket skal stille oplysninger om vandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Vandet testes for en lang række parametre om vandets sammensætning og om de mikrobiologiske forhold. Der måles på vandet både ved boringer,afgang fra værket og ude på ledningsnettet.

Du kan her læse om vandanalyser, hvad der analyseres for, hvad det betyder og hvilke grænseværdier der gælder.