Opdateret: Ledningsudskiftning Søndergade

Vandværket har de senere måneder udskiftet vandledning på Søndergade og selve ledningsarbejdet er færdigt. Desværre kunne vi ikke ligge asfalt, p.g.a. vejret. Lige nu har vi planlagt asfaltering til d. 14. marts, med forbehold for vejrændringer.

21 juni 2018

Ledningsudskiftning Amtsvejen 27-37

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af jern, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør i Amstvejen fra nr. 27 til 32. Ledningerne udskiftes frem til skel og ca. 1 meter ind på grundene, hvor vi vil pl...

20 maj 2018
Rørbunkeende1

Opdateret: Ledningsudskiftning til Smallegade 30-32

Vi er næsten færdig med ledningsudskiftning på Smallegade, vi mangler lidt asfaltarbejde, som vi vil udføre i løbet af sommeren. Vi beklager de gener arbejdet har medført.

03 oktober 2017

Analyse for desphenyl-chloridazon i boringerne

Vandværket får pt. henvendelser om fund af desphenyl-chloridazon i vandet fra Halsnæs Vandforsyning. I den anledning kan vi oplyse at der er udtaget prøver herfor. Vi afventer resultaterne og offentliggør dem så snart de for...