23 oktober 2017

Vandledning udskiftes på en del af Søndergade

Vandledningen mellem Norgesvej og P. Madsensvej udskiftes i efteråret 2017. Vi beklager de trafikale gener det nødvendigvis giver.

03 oktober 2017

Analyse for desphenyl-chloridazon i boringerne

Vandværket får pt. henvendelser om fund af desphenyl-chloridazon i vandet fra Halsnæs Vandforsyning. I den anledning kan vi oplyse at der er udtaget prøver herfor. Vi afventer resultaterne og offentliggør dem så snart de forel...

10 juni 2017

Fakta om fuldmagter

Beskrivelse af forhold om anvendelse af fuldmagter til generalforsamlinger.