Opdateret: Ledningsudskiftning Søndergade

Vandværket har de senere måneder udskiftet vandledning på Søndergade og selve ledningsarbejdet er færdigt. Desværre kunne vi ikke ligge asfalt, p.g.a. vejret. Lige nu har vi planlagt asfaltering til d. 14. marts, med forbehold for vejrændringer.

14 februar 2018

Vandværket taber retssag om fuldmagter

Retssagen omkring fuldmagter i i forbindelse med generalforsamlinger 2016 i Halsnæs Vandforsyning er nu afsluttet.

03 oktober 2017

Analyse for desphenyl-chloridazon i boringerne

Vandværket får pt. henvendelser om fund af desphenyl-chloridazon i vandet fra Halsnæs Vandforsyning. I den anledning kan vi oplyse at der er udtaget prøver herfor. Vi afventer resultaterne og offentliggør dem så snart de for...