Ledningsudskiftning i Amtsvejen

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af jern, går vi nu i gang med at lægge nye vandrør i Amstvejen fra nr. 17 til 37. Ledningerne udskiftes frem til skel og ca. 1 meter ind på grundene, hvor vi vil placere en målerbrønd.

Vandledningen ligges fra Amtsvejen 17, i nordlige fortov cirka frem til Amtsvejen 37.

Arbejdet udføres hovedsageligt med styret underboring, der reducere antallet af opgravninger. Fra den nye ledning og ind til målerbrøndens placering bliver arbejdet udført med op-gravning.

Når vi går i gang med arbejdet, kan vi ikke helt undgå, at være til gene for trafikken, men vi gør vores yderste til at minimere generne.

Vi forventer at arbejdet er afsluttet inden årsskiftet.

Når vi skal lave omkoblinger af vandledningerne, er det nødvendigt at lukke kortvarigt for vandet. Vi vil dagen før varsle lukning af vandet på SMS.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte os på telefon 47 98 12 03 eller på mail: huvand@☺huvand.dk

Nedenfor ses en illustration af strækningen vi arbejder, den nye ledning er vist som en rød linie:

 Amtsvejen 27-37