Analyse for desphenyl-chloridazon i boringerne

Vandværket får pt. henvendelser om fund af desphenyl-chloridazon i vandet fra Halsnæs Vandforsyning. I den anledning kan vi oplyse at der er udtaget prøver herfor. Vi afventer resultaterne og offentliggør dem så snart de foreligger. Det kan tilføjes at der er indarbejdet at der i de fremtidige rutinemæssige prøver også analyseres for desphenyl-chloridazon.