Vandledning udskiftes på en del af Søndergade

Vandledningen mellem Norgesvej og P. Madsensvej udskiftes i efteråret 2017. Vi beklager de trafikale gener det nødvendigvis giver.

En del af vandledningen i Søndergade er så gammel, at den er tjenlig til udskiftning. Derfor udskiftes den i efteråret 2017. Det forventes at arbejdet påbegyndes omkring 1. november 2017.

Arbejdet er også et forsøg på at løse problemet med jordbakterier, der fortsat er i dette område. Pt. er det sådan, at vi kan holde os indenfor de tilladte grænseværdier, men kun  hvis vi skyller vandledningen ud konstant. Det er derfor man kan se en skylledning ved P. Madsensvej.

Der kan ikke gives garanti for at ledningsudskiftningen i Søndergade løser problemet, men der er en chance for det. Under alle omstændigheder bør ledningen i Søndergade skiftes nu alene på baggrund af dens alder.

Selvom det ikke er umiddelbart synligt, arbejdes der på vandværket løbende med en metode til at løse forureningsproblemet endegyldigt. Alle landets bedste eksperter har været inde over, men det er ikke lykkedes at finde en præcis årsag, og derfor er det ikke muligt at sætte ind med en indsats, vi er sikre på løser problemet. Området med jordbakterier er "afskærmet" så ikke bakterierne kan brede sig, og der er fortsat ikke konstateret bakterier udenfor det ramte område. Der er derfor fortsat intet problem i at drikke vandet.

Kontrolmyndigheden incl. embedslægen følger løbende situationen.