Okt _0622

Vandmåleren skal aflæses

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. ændrer aflæsningstidspunkt, så vi fremover følger kalenderåret. Derfor skal der foretages en ekstraordinær aflæsning ved årsskiftet. Aflæsningen skal indberettes til os mellem 15. december 2018 og 8. januar 2019. Fremover vil du modtage selvaflæsningskort hvert år i december måned, indtil du får installeret en elektronisk vandmåler. Har du fået installeret elektronisk måler, foretages aflæsningen af Vandværket og du skal ikke selv aflæse måleren.

Hvorfor ?

Vi har hidtil haft måleraflæsning pr. 30. juni, for at give vores forbrugere i sommerhusområderne mulighed for at aflæse vandmåleren på et tidspunkt, hvor sommerhuset blev benyttet.

Installation af fjernaflæste målere i sommerhusområderne giver mulighed for at ændre aflæsningstidspunktet, så forbrugsåret falder sammen med vandværkets regnskabsår og kalenderåret.

Persondataforordningen stiller desuden krav til anvendelse af måleraflæsningstal, som Halsnæs Forsyning A/S har behov for, til opkrævning af spildevandsafgift. F.eks. er det ikke længere muligt at videregive oplysninger om forbrugsdata i forbindelse med ejendomshandler for udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v.

Fremover vil der blive udfærdiget særskilte flytteopgørelser og afregninger direkte med den enkelte forbruger ved flytning eller køb og salg af en ejendom.


Hvad betyder det for dig ?

Fra Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. vil du stadig modtage to fakturaer årligt og vi fastholder betalingsterminerne i april og oktober.

Årsopgørelsen kommer fremover i april og indeholder årsafregning fra året før, samt a/conto for første halvår i det aktuelle år.

Den første årsafregning, du vil modtage til forfald i april 2019, vil dog kun dække halvåret 1. juli 2018 til 31. december 2018. Her i vil der ske regulering af det faktiske forbrug i forhold til det forbrug, du har betalt for i a/conto opkrævningen for samme periode.

Fra Halsnæs Forsyning A/S vil du fortsat modtage 4 årlige fakturaer, til forfald i februar/marts, maj, august og november. Halsnæs Forsyning A/S udsender i januar måned årsopgørelse for 2018 incl. 1. aconto rate for 2019 med forfald i hhv. februar og marts måned 2019.

De efterfølgende 2., 3. og 4. aconto rate udsendes i hhv. april, juli og oktober måned 2019.

Der vil på årsopgørelsen fra Halsnæs Forsyning være en regulering, men har du haft et jævnt forbrug i perioden, har omlægningen kun en lille betydning for dig.

Fremadrettet bliver det nemmere for dig som kunde, fordi afregningsperioderne for vand og spildevand vil følges ad.

Har du spørgsmål vedrørende overstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på følgende telefon nr.:

Vand: Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a telefon 47 98 12 03

Spildevand: Halsnæs Forsyning A/S telefon 47 76 07 00