Ekstraordinær Generalforsamling

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling (jvf. nedenfor) med henblik på at vedtage ændringer i vandværkets vedtægt. Vedtægtsændringerne blev vedtaget: Mødereferatet er under udarbejdelse.

Der afholdes EKSTRAORDINÆR generalforsamling på Hundested Kro tirsdag den 21. juni 2016 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. På den ordinære generalforsamling den 26/5-2016 blev et af bestyrelsen fremsat forslag om vedtægtsændringer vedtaget.

Imidlertid var der ikke tilstrækkeligt mange andelshavere mødt op, til at forslaget kunne endeligt vedtages. Derfor skal forslaget behandes igen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Du kan se den tekst, der skal behandles her: Lovforslag

Ønsker du at modtage forslaget på papir, kan vandværket kontaktes på tlf. 47981203 eller via mail til: huvand@huvand.dk

  Referat af ekstraordinær generalforsamling 21.6.2016 Klik her